TALKS

2019

Aas, Kjersti; Czado, Claudia. Vine copulas in finance & insurance. Konferanse, IME conference 2019; Munich, 10.07.2019.

Aas, Kjersti. Explaining predictions from machine learning methods when features are dependent. Workshop, Vine Copulas and their Applications; Munich, 08.07.2019 - 09.07.2019.

Günther, Clara-Cecilie; Haugen, Marion; Neef, Linda Reiersølmoen. Gir klikkstrømdata bedre innsikt i besøkendes behov? Konferanse, Det 20. norske statistikermøtet; Sola, 18.06.2019 - 20.06.2019.

Jullum, Martin; Aas, Kjersti; Løland, Anders. How to open the black box -- Individual prediction explanation. Konferanse, Det 20. norske statistikermøtet; Stavanger, 18.06.2019 - 20.06.2019.

Jullum, Martin; Bolstad, Lars Erik. Mindre rutinearbeid med maskinlæring -- Automatisk deteksjon av hvitvasking. Konferanse, Make Data Smart Again; Oslo, 09.05.2019.

Løland, Anders. Kjøpe STORDATA fra Kina? Debatt om bruk av stordata i møte med etikk og personvern; Norsk Regnesentral, Kulturhuset, Oslo, 25.09.2019.

Løland, Anders. Explaining and opening the black box – methods and research challenges. Gjesteforelesning, XAI Understanding Deep Neural Networks & AI; Forskningsparken, Oslo, 24.09.2019.

Løland, Anders. AI, AI; trenger vi et (eller flere) algoritmetilsyn? Seminar, Ansvarlig AI; Oslo, 04.09.2019.

Løland, Anders. Innsyn i algoritmene. Konferanse, Sikkerhetsfestivalen; Lillehammer, 28.08.2019.

Løland, Anders. Research perspectives on Artificial Intelligence, transparency, privacy & law. Seminar, USITs sommerfest; Oslo, 20.06.2019.

Løland, Anders. Research perspectives on Artificial Intelligence, transparency, privacy & law. Konferanse, NeIC 2019 - Nordic Infrastructure for Open Science; København, 14.05.2019 - 16.05.2019.

Løland, Anders. Er urettferdige algoritmer uungåelig? Konferanse, Make Data Smart Again 2019; Oslo, 09.05.2019

Løland, Anders. JUS5671: NR, Big Insight and two questions. Gjesteforelesning, JUS5671 – Legal Technology: Artificial Intelligence and Law; Oslo, 01.03.2019.

Løland, Anders. Data management – or what I did not learn @UiO. Gjesteforelesning, STK-MAT2011; Universitetet i Oslo, 30.01.2019.

Steinbakk, Gunnhildur Högnadóttir; Lenkoski, Alex; Løland, Anders; Huseby, Ragnar Bang. Using published bid/ask curves to error dress spot electricity prices. Konferanse, Det 20. norske statistikermøtet, 18.06.2019 - 20.06.2019.

Steinbakk, Gunnhildur Högnadóttir; Aldrin, Magne Tommy; Haug, Ola. Virtual indicator sensor for structural condition monitoring. Seminar, Big Insight Seminar, 15.01.2019.

Teigland, André. Kunstig intelligens - en avmystifisering. Forskerkafé; NITO / TEKNA, Porsgrunn, 18.09.2019.

Teigland, André. Maskinlæring og kunstig intelligens - en avmystifisering med fokus på muligheter og begrensninger. Konferanse, Energiberedskap 2019; Drammen, 23.05.2019.

Teigland, André. Hva er egentlig Maskinlæring og Kunstig intelligens? Konferanse, Nye Muligheter - Maskinlæring og Kunstig Intelligens; Oslo, 07.02.2019.

Teigland, André; Løland, Anders. Artificial Intelligence (AI) - verktøyet som vil transformere verden. Seminar, Innovasjonsuken OPP; Bergen, 16.09.2019.

Vanem, Erik; Brandsæter, Andreas. Statistical approaches to Anomaly Detection based on Real-Time Sensor Measurements. Konferanse, The Hawassa Math and Stat international conference 2019; Hawassa, 11.02.2019 - 15.02.2019.

2018

Aas, Kjersti. Credit Scoring using Deep Learning. Konferanse, AIM2 North; Oslo, 07.11.2018.

Aas, Kjersti. Turning Big Data into Big Insight. Seminar, Women In Data Science; Oslo, 08.03.2018.

Hellton, Kristoffer Herland. Prediksjon av viral suksess: hvordan modellere spredning av et produkt mellom kunder? Konferanse, Make Data Smart Again 2018; Oslo, 05.06.2018.

Jullum, Martin. XGBoost - efficient tree boosting. Seminar, Big Insight lunch seminar, 31.01.2018.

Løland, Anders; Jullum, Martin; Huseby, Ragnar Bang. Detecting money laundering transactions – two stories. Konferanse, DNB Data Summit 2018; Oslo, 30.11.2018.

Løland, Anders. Samfunnsnytte eller personvern? Workshop, Forum for AI/data science i offentlig sektor; Oslo, 26.11.2018.

Løland, Anders. Stage talk/discussion. Technology Summit Kongsberg; Kongsberg Chamber of Commerce, Kongsberg, 08.11.2018 - 09.11.2018.

Løland, Anders. Why artificial intelligence struggles in the real world. Konferanse, Technology Summit Kongsberg; Kongsberg, 08.11.2018 - 09.11.2018.

Løland, Anders. Stordataanalyse + anonymisering = personvernvennlig analyse? GDPR for ledere; Advokatfirmaet Schjødt og Infotjenester, Oslo, 03.05.2018

Løland, Anders. Big Data eller Big Insight? - utfordringer, fallgruver og løsninger;
NAV, 12.03.2018

Løland, Anders. Fredag morgen hos DND - Datatilsynets rapport om kunstig intelligens og personvern, 12.01.2018
Vi er i starten av et nytt teknologiskifte, hvor bruk av maskinlæring sammen med store data vil få stor effekt på samfunnet. I tillegg får Norge nye personvernregler 25.05.2018.
Strømmet direkte 12. jan 2018

Mannino, Carlo; Nakkerud, Andreas; Sartor, Giorgio; Schittekat, Patrick. Hotspot Resolution with Sliding Window Capacity Constraints using the Path&Cycle Algorithm. Konferanse, SESAR Innovation Days 2018; Salzburg, 03.12.2018 - 07.12.2018.

Teigland, André. Bridging the gap between research and industry - experiences and practical tools. Seminar, Akers Solutions Innovation Week; Tranby, 04.12.2018.

2017

Aas, Kjersti. Big Data og/eller Big Insight. Konferanse, Big Data Analytics for ingeniør- og realfag; Trondheim, 11.01.2017.

Aas, Kjersti. Big Data Analysis - Methods and Examples. Seminar, Smart Analytics/Big Data-seminar; Oslo, 04.05.2017.

Aas, Kjersti. Prediksjon av kundeavgang. Seminar, Frokostseminar i "Customer Analytics"; Oslo, 24.05.2017.

Aas, Kjersti. Robot som gir lån basert på gode vibrasjoner fra kontoen din. Seminar, DNB Business Intelligence Day 2017; Oslo, 24.11.2017.

Glad, Ingrid Kristine. Hunting high and low - Statistics for Big Data. Seminar, Women in Data Science; Realfagsbiblioteket, UiO, 03.02.2017.

Glad, Ingrid Kristine. Kompetanseutfordringer knyttet til utnyttelse av stordata i offentlig sektor. Konferanse, Heldagsmøte i Kommunal- og fornyingsdepartementet; SAS Radisson, Holbergs plass, 03.05.2017.

Kvamme, Håvard; Aas, Kjersti. Credit scoring by deep learning on time series. Seminar, Analyseforum; Oslo, 20.06.2017.

Lai, Xiaoran; Kohn Luque, Alvaro; Frigessi, Arnoldo; Geier, Oliver. Breast MRI as a building block for patient-specific simulations of drug effect. 4th Symposium of Nordic Association for Clinical Physics, Bridging Imaging and Therapy; Oslo, 06.02.2017 - 08.02.2017.

Løland, Anders. Big Data and Big Insight. Nordic Agenda; Skatteetaten, Oslo, 06.02.2017.

Løland, Anders. Big Data eller Big Insight? Geomatikkdagene 2017; GeoForum, Lillehammer Hotel, 29.03.2017.

Løland, Anders. Personalised fraud detection. Workshop, Workshop on Social Security Fraud – Analytical Insights and Data Mining Approaches; København, 05.04.2017.

Løland, Anders. Big Data / Big Insight / Machine learning. Seminar, Smart Analytics/Big Data; Oslo, 04.05.2017.

Løland, Anders. Big Insight – Statistics for the knowledge economy. Seminar, Big Data in Transportation Research; Thon Hotel Opera, Oslo, 15.06.2017.

Løland, Anders. Stordata (eller Big data). Kompetanse Norge, Oslo, 28.06.2017.

Løland, Anders; Thorarinsdottir, Thordis Linda; Lenkoski, Alex. Probabilistic Forecasting of Temporal Trajectories of Regional Power Production. Workshop, Forecasting and Risk Management for Renewable Energy; University Paris Diderot, Paris, 07.07.2017 - 09.07.2017.

Løland, Anders. Stordata og litt om NR. Instituttsamling; Transportøkonomisk Institutt, 14.09.2017.

Løland, Anders. Kunstig intelligens, algoritmer og (åpning av?) svarte bokser. Seminar, Fagdag for teknologer; Oslo, 02.10.2017.

Løland, Anders. Kunstig intelligens – Overlater vi for mye til maskinene? Seminar, Fagkveld; Oslo, 09.11.2017.

Løland, Anders. Big Insight – Statistics for the knowledge economy. Seminar, Big Data for Statistics; Oslo, 13.11.2017.

Løland, Anders. Big Data eller Big Insight? – Utfordringer, fallgruver og løsninger. Avdelingsdag; Statistisk Sentralbyrå, Lillestrøm, 08.12.2017.

Teigland, André. Big Data and/or Big Insight. Konferanse, Beslutstödsdagen 2017; Stockholm, 26.01.2017.

Teigland, André. Tolke data - tallenes uklare tale. Årsmøte, Tidsskriftet for Den norske legeforenings årsmøte for faglige medarbeidere; Oslo, 22.03.2017.

Teigland, André. Fra Big Data til Big Insight. Hvor står vi? Konferanse, Stordata og offentlige tjenester; Oslo, 03.05.2017.

Teigland, André. Big Data, maskinlæring, roboter og kunstig intelligens - muligheter og fallgruver, erfaringer fra offentlig og privat sektor. Seminar, Innovation@altinn; Oslo, 28.09.2017.

Teigland, André. How can cooperation between research and industry be improved? Seminar, Partnermøte Senter for Forskningsdrevet Innovasjon Foods of Norway; Ski, 20.10.2017.

Teigland, André. From Big Data to Big Insight - Pure magic or hard work? Konferanse, AI & Robotics PUBLIC; København, 06.12.2017.

Teigland, André; Aas, Kjersti. The hunt for customers with good vibrations! Konferanse, AI & Robotics FINANCE; København, 07.12.2017.

Tveten, Martin; Brandsæter, Andreas; Glad, Ingrid Kristine. Anomaly detection in maritime data streams. Konferanse, European Network for Business and Industrial Statistics ENBIS 2017; University of Naples Umberto II, 12.09.2017.

2016

Aas, Kjersti. Big Data + NR = Big Insight! Seminar, Business Analytics Forum Sparebank1; Oslo, 25.04.2016.

Aas, Kjersti. Individrettet markedsføring. Seminar, Forskningskafe om "Big data"; Kulturhuset, Oslo, 14.03.2016.

Frigessi, Arnoldo. Discovery and prediction of change. ESRA Norge, 02.02.2016.

Frigessi, Arnoldo. The value of uncertainty. Fagmesse, Software 2016; Oslo, 07.02.2016.

Frigessi, Arnoldo. Bayesian Inference for Ranks. Konferanse, 27th Nordic Mathematics Congress, 17.03.2016.

Frigessi, Arnoldo. Value from sharing data. Del og bruk forskningsdata!; NFR, 26.04.2016.

Frigessi, Arnoldo. From big data to big insight. Konferanse, 25th Congress of the Ethiopian Statistical Association, 19.05.2016.

Frigessi, Arnoldo. Big health data: fantastiske muligheter og utfordringer. Workshop, Vårmøte Norsk Nyremedisinsk Forening; Bergen, 05.06.2016.

Frigessi, Arnoldo. Big Data Big Insight. Interessentmøte for Innovasjon; Digital Life Norge, 16.06.2016.

Frigessi, Arnoldo. A high-dimensional tribute to Juni Palmgren. Workshop for Juni Palmgren, 31.08.2016.

Frigessi, Arnoldo. Big Health data. Oslo Life tech, 08.09.2016.

Frigessi, Arnoldo. The power of statistical science: from data to discovery and value. Workshop om matematikkens rolle i verdiskapningen; Norsk Matematikkråd, 10.11.2016.

Frigessi, Arnoldo. BigInsight and Skatteetatten. Annual workshop at Skatteetaten; Skatteetaten, Oslo, 24.11.2016.

Frigessi, Arnoldo. The data rich society of the future. Computing in Science Education; Matnat UiO, 09.12.2016.

Glad, Ingrid Kristine. Brobygging mellom SFI-ene SIRIUS og BigInsight. Konferanse, SFI-forum, Norwegian Research Council; Norwegian Research Council, 28.04.2016.

Glad, Ingrid Kristine. Bridging SIRIUS and BigInsight. Workshop, SIRIUS Kickoff; Universitetet i Oslo, 19.05.2016.

Glad, Ingrid Kristine. Hunting high and low. Konferanse, Opening Lecture Nordstat 2016; København, 27.06.2016.

Glad, Ingrid Kristine. Anomalies in multiple sensor series. Workshop, BigInsight Day 2016; Telenor Fornebu, 24.10.2016.

Glad, Ingrid Kristine. Sensor Systems. Seminar, SFI lunch-seminar; Universitetet i Oslo, 16.11.2016.

Løland, Anders; Lenkoski, Alex; Huseby, Ragnar Bang; Steinbakk, Gunnhildur Högnadóttir; Øigård, Tor Arne. Error Dressing Published Bid/Ask Curves and Predictive Distributions of the Nord Pool System Spot Price. Workshop, FlomQ – Workshop om flomestimering – Morgendagens teknologi; Trondheim, 24.05.2016 - 25.05.2016.

Løland, Anders. Big Data og/eller Big Insight. Seminar, Medlemsmøte, 15.09.2016.

Løland, Anders. Big Insight Fraud. Seminar, Samling for NAV Kunnskap; Son, 31.08.2016.

Løland, Anders. Hvordan stordata kan avsløre svindlere. Lunsjmøte; Teknologirådet, 03.11.2016.

Løland, Anders. Stordata og Big Insight. Seminar, Skatteetatens analysesamling, 29.11.2016.

Vanem, Erik; Glad, Ingrid Kristine; Storvik, Geir Olve. Dynamical Linear Models for Condition Monitoring with Multivariate Sensor Data. Konferanse, 29th International Congress on Condition Monitoring and Diagnostic Engineering Management, COMADEM 2016; Xian, 19.08.2016 - 23.08.2016.

2015

Frigessi, Arnoldo. Stabmøte "What is happening in biostatistics". Konferanse, OUS; Oslo, 01.04.2015.

Frigessi, Arnoldo. Meta analysis with Mallows rank model. Konferanse, IBS Italian-Swiss region; Milano, 01.05.2015.

Frigessi, Arnoldo. Ledermøte: presentasjon av BigInsight. ABB, Oslo, 15.05.2015.

Frigessi, Arnoldo. Preference learning. Konferanse, EMS European Meeting of Statistcians; Amsterdam, 01.06.2015.

Frigessi, Arnoldo. Pan Cancer models. Konferanse, IBS Noerid region; Island, 15.06.2015.

Frigessi, Arnoldo. Bayesian Mallows model for preference learning. Konferanse, ISI world congress; Rio, 01.07.2015.

Frigessi, Arnoldo. Apollon lansering. UiO, 01.08.2015.

Frigessi, Arnoldo. kurs STK1110, om big data og fremtiden i statistikk. Konferanse, UiO; Oslo, 02.09.2015.

Frigessi, Arnoldo. The future of biostatistics and the Oslo Center for Biostatistics and Epidemiology. Ahus, Lillestrøm, 15.10.2015.

Frigessi, Arnoldo. SFI Big Insight - Norsk Regnesentral/UiO. Konferanse, Skatteetaten; Oslo, 01.11.2015.

Holden, Lars. Fra (sfi)2 til Big Insight. Hva har vi lært og hva tar vi med oss videre. Seminar, SFI-forum; Lysaker, 18.06.2015.

Løland, Anders. Deteksjon av svindel. Konferanse, Det 18. norske statistikarmøtet; Solstrand Hotel & Bad, 16.06.2015 - 18.06.2015.

Teigland, André. From Big Data to Big Insight. The needs for and benefits from tailor-made modelling and solutions. Seminar, Big Data & Analytics Insight 2015; Stockholm, 27.05.2015.

Teigland, André. Building a case for real-time business analytics. Paneldebatt. Seminar, Beslutningsstøttedagen 2015; Oslo, 23.09.2015.

Teigland, André. An SFI Innovation director shares his experiences. Seminar, Foods of Norway kick off; Ås, 08.10.2015.

Thorarinsdottir, Thordis Linda. Assessing the calibration of high-dimensional ensemble forecasts using rank histograms. Konferanse, RSS 2015; Exeter, 08.09.2015.