Back to All Events

Wednesday Lunch: Kristoffer Hellton

Speaker: Kristoffer Hellton, Seniorforsker, Norsk Regnesentral
NB! This talk will be held in Norwegian

Title: Prediksjon av viral suksess: hvordan modellere spredning av et produkt mellom kunder?

Abstract: Kan man forutsi viral spredning? Sammen med Telenor arbeider Big Insight med å modellere hvordan produkter sprer seg i et nettverk av kunder. Målet er å predikere hvordan salget av et produkt vil utvikle seg i framtiden. Ved å forstå hvilke kundekarakteristika som påvirker om produktet tas i bruk av nye kunder, enten som et resultat av viral spredning mellom venner eller ekstern markedsføring, kan man skreddersy og øke effekten av kampanjer.

Lunsjen starter kl. 12:00, og presentasjonen starter ca 12:20.

NB: Wednesday BigInsight Lunches are open to staff and students from any of the BigInsight partners, including UiO, but not to others.

Location: Spiseriet, Norwegian Computing Center

Kristoffer_Herland_Hellton.png